Документи | Docs


Магистърска теза на Бояна Найденова "Интелектуалната собственост при съвременното изпълнителско изкуство", изготвена в резултат на стажантска програма на Сдружение "По действителен случай" с екип: Огнян Голев, Ирина Голева и Светлозара Христова.
No comments: