09 December 2008


макет на Пеперудите са всъщност изтребители от Тони Кондев