11 November 2015

математика на сърцето / mathematics of the heart


ПРЕМИЕРА: 13 ноември 2015 в ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс в НДК„Математика на сърцето“ / “Mathematics of the heart”

Интердисциплинарен театрален проект / Interactive Performance

Идея и концепция: Ирина Голева

Екип:
Ирина Голева – водещ на процеса, автор и изпълнител
Огнян Голев – автор и изпълнител
Александър Деянов / Skiller – автор и изпълнител
Здрава Каменова – автор на текста в сътрудничество с Ирина Голева и Огнян Голев
Симеон Янчев – дигитален дизайн
Христина Крумова – сценичен дизайн и костюми
Ивелина Анчева – графичен дизайн
Изабел Шад (Германия) – принос в работата с тялото
Антоанета Атанасова-Каплан – научен консултант
Теодора Дончева – технически асистент

Проектът е финансиран от Министерство на Културата на Република България, Столична Програма „Култура” за 2015г., Гьоте-Институт в София и с подкрепата на Национален Дворец на Културата и Wiesen55 e.V, Берлин.

Анонс:
Нови изследвания доказват, че сърцето притежава самостоятелна нервна система с гъста мрежа от сетивни клетки и неврони, които могат да взимат решения и да предприемат действия независимо от главния мозък. Сърцето може да се учи, помни и възприема.
Ако ние осъзнаем, как работи сърцето, важността и силата на присъствието му като свързващ с другите хора индикатор, то тогава по- лесно бихме отчитали отговорността на действията ни чрез развиваща се интуиция, активно наблюдение, откритост, изслушване, търпение, сътрудничество, приемане на различията.
С „Математика на сърцето“ за нас се появява провокация, за изграждане на жив театрално музикален процес с възможни отговори на задачата „как постигаме добра взаимовръзка чрез сърцето си и защо“, за да се огледаме, поемаме ли личната отговорност да променяме себе си и съответно света.

За Сдружение – По действителен случай:
Сдружение за съвременно алтернативно изкуство и култура – По действителен случай е основано през 2008 в София от актьорите и семейни партньори Огнян Голев и Ирина Голева, регистрирано като неправителствена организация от артисти на свободна практика, работещи за насърчаването и популяризирането на съвременните изпълнителски изкуства в България. Екипът работи предимно с метода на дивайзинг театъра (колаборативен творчески процес), съчетаващ в себе си драматургия, съвременни танцови техники, работа с музика на живо и импровизация.
Три от представленията на организацията получават престижната национална театрална награда „ИКАР“ в категориите: дебют ("Пеперудите са всъщност изтребители“, 2009г.), оригинална авторска музика на живо ("Ноктюрно - от прахта до сиянието“, 2011г.) и съвременен танц и пърформанс („Тълковен речник“, 2014г).

Интернет страница на организацията: pds-org.blogspot.com


Идея, концепция и подход към реализацията:

„Начинът, по който наблюдаваме околния свят, е онова, което се връща при нас. И причината например животът ми да е лишен от радост, щастие и удовлетвореност, е защото не се фокусирам точно върху тези неща.“ Михел Ледуит, д.ф.н.

Доказано е, че сърцето притежава самостоятелна нервна система, с повече от 40 000 сложни неврони и гъста мрежа от невро-трансмитери, протеини и поддържащи клетки. Благодарение на тези схеми, сърцето може да взема решения и да предприема действия независимо от мозъка. То може да се учи, да помни и да възприема.

Сърцето генерира най-силното и най-широкото електрическо поле в тялото. В сравнение с произвежданото от мозъка, електрическият компонент от областта на сърцето има 60 пъти по-голяма амплитуда и прониква във всяка клетка на тялото. Магнитната компонента е с около 5000 пъти по-силна от магнитното поле на мозъка.

Изводът е, че любовта от сърцето не е емоция, това е състояние на интелигентното съзнание. Разумът на сърцето активира разума в мозъка и висшите центрове на възприятията в главата, които интерпретират реалността, без да разчитат на минал опит. Тази нова схема заобикаля старите спомени, разбирането, което носи е незабавно, моментално, и поради това има много точно възприемане на реалността.

„Математика на сърцето“ изгражда жив документално театрален интерактивен процес с отговори на математическата задачата „как постигаме добра взаимовръзка през сърцето си и защо“. Проектът изследва механизмите на сърдечното влияние, ролята на очевидеца и как той е способен да променя реалността.

Ако ние получим знанието за това, как работи нашето сърце, важността и силата на присъствието му като свързващ с другите хора индикатор, то тогава по- лесно бихме отчитали правилността и отговорността на нашите действия чрез развиваща се интуиция, активно наблюдение, откритост, изслушване, търпение, сътрудничество, приемане на различията.

Проектът създава нова авторска драматургия, специално написана по темата на пърформанса на базата на реални ситуации, преживявания, лични емоции на участниците, провеждаща също така една класическа драматургична линия. Изгражда музика, случваща се на живо, която присъства като реално действащ персонаж, коментиращ, провокиращ композиционна дълбочина. Тренира в участниците движенчески подход и материал за танцова импровизация. Самата телесна практика се основава на изследвания, които включват пряк опит върху сърдечната анатомия и енергетика. Пърформансът използва визуална дигитална среда, разработвайки своя технологична система и софтуер, които отразяват и нагледно представят промените в сърдечния ритъм. С помощта на таблети се предава на живо прожекция на екран и на самите „тъчскрийни“, отразяваща специфични промени в поведението на средата и участиците.

„Математика на сърцето“ дава възможност на аудиторията по един адекватно атрактивен начин да получи информация за това, какво е качеството на взаимодействие и капацитета от възможности на органа сърце, като надскача поетиката на понятието „сърцето знае отговора – попитай сърцето си“ и се фокусира върху това, как се случва този процес.