22 June 2013

предстоящи проекти / upcoming projects


"Без крале" и "Осталгия"
На 30 юни (неделя) от 18.00 часа в рамките на театрална лаборатория за документален театър и съвременна драматургия "NEДРАма" в Център за култура и дебат "Червената къща" Сдружение „По действителен случай” ще представи "Без крале" - презентация на Ирина и Огнян Голеви за идейната същност на работа им, историята и бъдещите цели на сдружението. Вход свободен!
И от 20.00 часа ще бъде представено последното десето представление на авторски театрален проект "Осталгия".

фотография: Петя Денева


"Experience #0.3" / "Опит 0.3"
Съвместният танцов проект на Сдружението и немския хореограф Изабел Шад, изследващ ембрионалните процеси в човешкото тяло, реализиран през 2012 в Берлин, предстои да се представи отново пред публика на 19, 20 и 21 юли 2013 във "Wiesenburg Hallе" в Берлин и през септември 2013 във "Derida Dance Center" в София.

фотография: Велизара Георгиева


"Теория на счупените прозорци"
Проект за предстоящ пърформанс с премиера през октомври 2013, разглеждащ темата за мъжката близост и книгата на Зигмунт Бауман "Живот във фрагменти".

фотография: Charles Fréger


"Екстремни ситуации + 500гр. шоколад"
Проект за предстоящ пърформанс с премиера в края на 2013. С този проект ще проследим няколко фази в периода около раждането на човек. В каква физическа и психическа натовареност и концентрация е подложено тялото (главно при жената). Промените на чисто биологично ниво и как те рефлектират върху тези периоди.

фотография: Hamad I Mohammed