08 January 2012

Experience # 0.3

Опит # 0.3
Съвместен танцов проект
на Сдружение „По действителен случай” и Изабел Шад (Германия),
изследващ ембрионалните процеси, телесния опит и връзката им в израза на танца.


"Канон, период, цикъл, спирала, времево взаимоотношение, промяна, повторение, пулс - през различните периоди тези термини се използват за идентифициране на организма като специфично подреден модел, като структура, съдържаща в себе си свое собствено време. Ритъмът е промяната в правилото, съединяваѝки се с него, и след промяната на явленията в цялостната структура може да преосмисли самата воля на организма." 
(Янина Велман, „Формата на създаването“)


Хореография: Изабел Шад
Участници: Ирина Голева, Ивайло Димитров и Огнян Голев
Музика: Л. В. Бетховен, Голяма фуга в си бемол мажор, оп.133
www.isabelle-schad.net

Проектът се осъществява с подкрепата на: Министерство на Културата на Република България, Гьоте Институт България, Национален Фонд Култура, Uferstudios Берлин, Tanzfabrik Берлин, Български Културен Институт Берлин и Софийска Градска Художествена Галерия.

дата: 30 януари 2012, 19.00
място: Софийска Градска Художествена Галерия
www.sghg.bgExperience # 0.3
А dance project
of “Based on actual events” organization (Bulgaria) and Isabelle Schad (Germany)

A research around embryological processes & body experiences and its relation to writing dance.

"Canon, period, cycle, spiral, relations of time, change, repetition, pulse - the tracts of time used these notions to signify the organism as a specific pattern of order, more precisely: as a structure that contains its own time. Rhythm has been that rule under which the change of appearances assembles to a coherent entity and where the becoming of the organism could be thought of anew."
(Janina Wellmann, the form of becoming)

Choreography: Isabelle Schad
Performers: Ognian Golev, Ivaylo Dimitrov and Irina Goleva
Music: L. v. Beethoven, Grand Fugue, B-flat major, op.133
Production: “Based on actual events” organization (Bulgaria) and Isabelle Schad (Germany) 
Supported by: Goethe Institute Bulgaria, the Bulgarian Ministry of Culture and the National Cultural Fund, Uferstudios Berlin, Tanzfabrik Berlin, Bulgarisches Kulturinstitut Berlin and Sofia Art Gallery.

video

Dates: 12 and 13 January 2012, 17.30
Place: Uferstudio 5, Badstr. 41a, Berlin
www.uferstudios.com