Skip to main content

Posts

Showing posts from November 7, 2010

Икономика на всекидневната романтика

в. "Култура" - Брой 38 (2611), 05 ноември 2010

Как котешката тоалетна и цъкането на компютъра звучат в ноктюрно? Как макроикономиката и тренинга на английско произношение пасват на любовното обяснение? И как среднощните размисли за устройството на човешкия мозък и битието звучат в ентъртаймънта на музикална презентация? Изглежда невъзможно. Но не е. Пърформансът на Сдружение „По действителен случай” ги съвместява безпроблемно, за да провокира публиката си не към отговор на въпроса „Но как е възможно това?”, а в осъзнаването на друг въпрос: „Как ги съчетава всеки в собствения си действителен случай?”
Казано в малко по-едра перспектива, това е въпросът „Как социалният свят е рефлектиран във фината емоционална тъкан на човека днес?”, а в една по-театрална перспектива той звучи като „Как театърът реагира на промените в съвременното битие на живеещия в България човек?” Е, този пърформанс реагира повече от адекватно – реагира активно. Новите медии и фрагментарната ин…