19 July 2013

Опит #0.3 / Experience #0.3

Хореография: Изабел Шад
Ко-хореография и пърформанс: Ирина Голева, Ивайло Димитров и Огнян Голев
Музика: Л.В. Бетховен, Голяма фуга в си бемол мажор, оп. 133

на 19, 20 и 21 юли от 19 часа във Wiesenburg-Halle, Берлин
http://wiesenburghalleberlin.wordpress.com/


Танцов проект „Опит #0.3“ изследва прцесите в човешкото тяло от гледна точка на ембрионалното развитие и приложението им в съдаването на танц. Той е отчасти аналогичен на полифонията на музикалното произведение, което бива използвано, и отчасти на най- ранните процеси от еволюцията на тялото, създавайки танцов език и хореография. „Голяма фуга“ за струнен квартет на Л. В. Бетховен не е толкова емблематична за класическия стил и музикалния език на автора, колкото е обвързана с идеята за природата и живота по принцип. Подходът към музиката не е буквален, независимостта на танца и полифоничните партии в музиката си диалогизират. 
"Опит #0.3" изследва танца като последица от движението в пространствено-времеви, клетъчни условия. Постоянно променящи се и наново възникващи в хореография, те развиват ритмично и постпенно общата танцова композиция.


Продукция: Сдружение "По действителен случай" и Изабел Шад
С подкрепата на Гьоте Институт България, Министерство на Културата на Република България, Национален Фонд Култура, Български Културен Институт в Берлин, Фондация Етюд, Uferstudios GmbH, Tanzfabrik Berlin, Wiesen55 e.V.

Повече информация на: www.isabelle-schad.net / pds-org.blogspot.com

video
a repetition