Skip to main content

Posts

Showing posts from November 19, 2011

Сдружение за съвременно алтернативно изкуство и култура "По действителен случай" обявява конкурс за стажантски позиции

Сдружение По действителен случай обявява конкурс за стажантски позиции. Крайният срок за подаване на документи по електронен път е 30 ноември 2011.


Какво очакваме?
Проучване на театрални фестивали в чужбина;Проучване на опита на подобни НПО-та и Фондации от чужбина;Провеждане на анкетни проучвания със зрителите;Разработване на проекти с изследователска цел (съпоставителни анализи на начина на работа на Сдружението и други компании, критически текстове и др.);Задачи от текущите проектни дейности на Сдружение По действителен случай;Проучване на законовата рамка в сферата на изпълнителските изкуства в страната и чужбина;Изготвяне на стратегия за реинвестиране на средствата на Сдружението;Изграждане на спонсорска политика на Сдружението;Проучване на процеса по патентоване на дадено лого и др.;Проучване на условията и собствеността на някои пространства в централната част на столицата;
Какви изисквания имаме?
Траен интерес в сферата на съвременните изпълнителски изкуства;Любопитство към новите…