19 November 2011

Сдружение за съвременно алтернативно изкуство и култура "По действителен случай" обявява конкурс за стажантски позиции

Сдружение По действителен случай обявява конкурс за стажантски позиции. Крайният срок за подаване на документи по електронен път е 30 ноември 2011.


Какво очакваме?

 •        Проучване на театрални фестивали в чужбина;
 •        Проучване на опита на подобни НПО-та и Фондации от чужбина;
 •        Провеждане на анкетни проучвания със зрителите;
 •        Разработване на проекти с изследователска цел (съпоставителни анализи на начина на работа на Сдружението и други компании, критически текстове и др.);
 •        Задачи от текущите проектни дейности на Сдружение По действителен случай;
 •        Проучване на законовата рамка в сферата на изпълнителските изкуства в страната и чужбина;
 •        Изготвяне на стратегия за реинвестиране на средствата на Сдружението;
 •        Изграждане на спонсорска политика на Сдружението;
 •        Проучване на процеса по патентоване на дадено лого и др.;
 •        Проучване на условията и собствеността на някои пространства в централната част на столицата;

Какви изисквания имаме?

 •        Траен интерес в сферата на съвременните изпълнителски изкуства;
 •        Любопитство към новите форми в изкуството;
 •        Владеене на английски език или др. (владеенето на втори западен език е предимство);
 •        Завършен минимум втори курс на висшето си образование;
 •        Комуникативност;
 •       Отговорност при поемане на задачите;

Какво предлагаме?

 •        Придобиване на практически опит в сферата на съвременното изпълнителско изкуство;
 •        Среща с утвърдени професионалисти в областта на съвременното изпълнителско изкуство и културния мениджмънт;
 •        Възможности за бъдеща реализация в структурата на неправителствената организация;
 •        Сертификат на български и английски език за завършен стаж;

За кандидатстването моля изпратете на адрес basedonactualevents@abv.bg следните документи:

 • CV по европейския образец;
 • мотивационно писмо;
 • актуална снимка

Възможност за среща на живо с кандидатите на 7 и/или 10 декември 2011 !!!