Парньори | Partners

Официални партньори на Сдружение за съвременно алтернативно изкуство и култура - По действителен длучай:
Official partners of Based on actual events organisation for contemporary alternative art and culture:


Die Wiesenburg e.V.
Проектно финансиращи организации на Сдружение за съвременно алтернативно изкуство и култура - По действителен длучай:
Project funders of Based on actual events organisation for contemporary alternative art and culture:

Проектни партньори на Сдружение за съвременно алтернативно изкуство и култура - По действителен длучай:
Project partners of Based on actual events organisation for contemporary alternative art and culture: