06 February 2013

ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК / LEXIC-ON performance

МУЗИКАЛНО ТАНЦОВ ПЪРФОРМАНС
„ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК”

* Награда "ИКАР 2014" за съвременен танц и пърформанс

Автор и концепция: Ирина Голева
С: Деница Дикова (танцьор) и Александър Даниел (музикант)
Костюми и сценична среда: Велика Прахова и Христина Крумова
Специална благодарност на Огнян Голев и Ивайло Димитров

Тълковен речник е създаден на базата на девет музикално- движенчески миниатюри и импровизации, в основата на всяка една от които стои определена дума и личното решение за значението й. Те изграждат три сюжетни части, доближавайки цялостната структура на представлението до структурата на жанра хайку – най-късата поетична форма в световната литература, притежаваща чистотата, завършеността и дори празнотата на една нота.

Тълковен речник превежда случването на танц, звук и език в лична интерпретация. Не изразът на нещо, а съществуването му.

Личността ми е проводник на структурни езикови единици със своите значения. Имам свободата да ги използвам, избирайки да се движа, с музика, да създам от тях музика, да потърся собствен ритъм, история която споделям в чистия и прост мой смисъл, дълбок, такъв какъвто е, без да променям нещата с чистотата и завършеността на решенията дошли от въображението ми. 

от Ирина Голева

Премиерата на проекта е на 11 и 12 февруари от 19.30 часа във Фабрика 126.
Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на Културата и резидентска програма на Derida Dance Centre.
Ирина Дочева Голева е актриса на свободна практика, завършва НАТФИЗ през 2002. Професионалният й опит започва с авторския спектакъл Черно-Бяло и авторския моноспектакъл За жената отсреща. Важни за професионалното й развитие са срещите с немския режисьор Рене Полеш в проекта Роленде Роуд Шоу, Евроремонт 2007 и немския хореограф Изабел Шад, с която през 2012 Сдружение По действителен случай създава танцовото представление Опит # 0.3 с премиери в Берлин и София. През 2009 получава награда Икар за дебют за авторското си представление Пеперудите са всъщност изтребители и награда от Министерство на Кулутурата за принос в българската култура. През 2011 авторски мултижанров пърформанс Ноктюрно - от прахта до сиянието, в който тя е актриса и режисьор получава награда Икар за оригинална авторска музика (Александър Деянов - Skiller - бийтбокс и Мария Илчева - контрабас).Деница Дикова е танцьор на свободна практика, завършва НБУ през 2008 специалност танцов театър. Участва на уъркшопи и ателиета с Юри Коняр (Словения), Янел Плумет (Франция), Изабел Шад (Германия), Фиона Милърд (Англия), Аурелиан Бури (Франция), Нанси Старк Смит (САЩ) и др. През 2010 основава с още шест танцьора неправителствената артистична организация Гараж Колектив.

Александър Даниел е музикант на свободна практика, завършва НБУ през 2012 специалност поп и джаз ударни инструменти. Участва като барабанист в групите: Nasekomix, Ambient Anarchist, Root Souljah, Sr. Buffo & The Synchronizers и Fly Me To The Moon. През 2009 получава номинация за наградите Икар за авторска музика на живо в представлението Пеперудите са всъщност изтребители на Сдружение По действителен случай и през 2011 заедно с групата Ambient Anarchist за музиката за спектакъла Мъртвата Дагмар - малката кибритопродавачка.
“LEXIC-ON” performance 

* National Award “IKARUS 2014” for contemporary dance and performance

Author and concept: Irina Goleva
With: Denitsa Dikova (dancer) and Alexander Daniel (musician)

"LEXIC-ON" performance is created on the basis of nine music and dance miniatures and improvisations. In each stand a word and the personal decision for its meaning. They build three story parts, approaching the overall structure of the performance to the structure of the genre "haiku" - the shortest form of poetry in world’s literature, having the clarity, completeness and even the emptiness of a music note.

"LEXIC-ON" performance translates the happening of dance, sound and language into a personal interpretation. Not the expression of something but its existence.

"My personality is a conductor to structural units of language with their meanings. I feel free to use them, choosing to move with the music, to create music, to seek my own rhythm, a story which I can share with the purity and simplicity of my sense, deep, such as it is, without changing things with clarity and completeness of the decisions that come from my imagination." Irina Goleva