Skip to main content

Екип | Team

Сдружение за съвременно алтернативно изкуство и култура - По действителен случай е основано в София от актьорите и семейни партньори Огнян Голев и Ирина Голева, регистрирано като неправителствена организация от артисти на свободна практика, работещи за насърчаването и популяризирането на съвременните изпълнителски изкуства в България. 

Екипът работи предимно с метода на дивайзинг театъра (колаборативен творчески процес), съчетаващ в себе си драматургия, съвременни танцови техники, работа с музика на живо и импровизация. Три от представленията на организацията получават престижната национална театрална награда „ИКАР“ в категориите: дебют ("Пеперудите са всъщност изтребители“, 2009г.), оригинална авторска музика на живо ("Ноктюрно - от прахта до сиянието“, 2011г.) и съвременен танц и пърформанс („Тълковен речник“, 2014г.).


Based on actual events - organization for contemporary alternative art and culture is founded in Sofia by the actors Ognian Golev and Irina Goleva. It is registered as a NGO of freelance artists, working for the promotion and popularization of contemporary performing arts in Bulgaria. The team works primarily with the method of devising theater (collaborative creative process), combining drama, contemporary dance technics, live music and improvisation. Three of the organization’s performances got the prestigious Bulgarian National Theatre Award “Icarus” in the categories: debut (2009 – “Butterflies are jet-fighters actually” performance), original live-on-stage music (2011 – “Nocturne – from dust to brilliance” performance) and contemporary dance and performance (2014 – “Lexic-ON” performance).


----------------------------------------------------------------------------------------------------


ЕКИПЪТ / THE TEAM:Огнян Иванов Голев
актьор и управител
основател и управител на организацията
обичащ

Ognian Golev
actor and manager
organisation's founder and manager
loving


Ирина Дочева Голева 
актриса и пърформанс автор
основател и член на организацията
смела

Irina Goleva
actress and performance author
organisation's founder and member
brave


Тони Иванов Кондев
художник и сценограф
основател и член на организацията
талантлив

Toni Kondev
artist and stage-designer
organisation's co-founder and member
talented
Ивелина Анчева Анчева
графичен дизайнер
член на организацията
точна

Ivelina Ancheva
graphic designer
organisation's member
precise-----------------------------------------------------------------------------------------------Огнян Голев
Дата на раждане: 10 ноември 1978

Огнян Голев завършва актьорско майсторство за драматичен театър и режисура за драматичен театър в НАТФИЗ в класа на проф.Крикор Азарян, доц.Тодор Колев и проф.Атанас Атанасов.

От 2008 е основател и управител на Сдружение за съвременно алтернативно изкуство и култура - По действителен случай и от тогава до днес работи активно като културен предприемач и артист на свободна практика.

Завършва средното си образование в английската езикова гимназия в град Русе, след което е приет висше образование, специалност социология в СУ. През 1997 се премества да изучава актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ с художествени ръководители проф. Крикор Азарян, доц. Тодор Колев и проф. Атанас Атанасов.

След като завършва семестриално театралната академия, продължава пак там своето обучение със специализация по театрална режисура в периода 2001 – 2003. След дипломирането си работи като актьор в редица постановки в столичните театри - НТ „Иван Вазов“, СТ „Алеко Константинов“, МТ „Николай Бинев“, Театър София, ТР „Сфумато“ и Театър „Българска Армия“.

От 2007 до днес Огнян Голев работи активно като културен предприемач и артист на свободна практика.
Той е основател заедно със своята съпруга Ирина Голева (артист и пърформанс автор) на популярната у нас независима артистична организация Сдружение за съвременно алтернативно изкуство и култура - По действителен случай, с която спечелват трикратно престижната национална награда „Икар“ през 2009, 2011 и 2014. В организацията той изпълнява длъжността управител, наред с участията си като изпълнител в проектите и автор/изпълнител на два от тях.

Зад гърба си Голев има богат професионален опит, както в областта на драматичния театър, така и в областта на съвременния танц. Участва в няколко уъркшопа за актьорско майсторство, драматургично писане, съвременен танц и организационен мениджмънт. През 2011 Сдружение - По действителен случай бива номинирано за годишните награди на Столична Община за ярки постижения в областта на изкуството. През 2012 и 2013 със Сдружението реализира международния танцов проект „Опит # 0.3“, съвместно с немския хореограф Изабел Шад.Ognian Golev
Date of Birth: November 10, 1978

Ognian Ivanov Golev graduated drama acting and drama directing at the National academy for theatre and film arts in Sofia in the class of prof. Krikor Azarian and Assoc. Todor Kolev.

Manager of the Association for contemporary alternative art and culture “Based on actual events” in Sofia, he is actively working as a freelance performance artist.

Ognian Golev completed his secondary education in English language school in Ruse then started studying Sociology at Sofia University. In 1997 he began studying drama acting at the National academy for theatre and film arts. After graduating he continued his studies at his master's degree in theatre directing in the period 2001 – 2003. After graduation he worked as an actor in many theatre productions in Sofia: at the National theatre “Ivan Vazov”, satiric theatre “Aleko Konstantinov”, youth theatre “Nikolai Binev”, theatre “Sofia”, theatre laboratory “Sfumato” and the “Bulgarian army theatre”.

Since 2007 Ognian Golev works actively as a freelance performance artist.
Along with Irina Goleva (performance artist and performance author) he is the founder of the Bulgaria artistic independent organization Association of contemporary alternative art and culture “Based on actual events”, which won for three times the prestigious national theatre award “Icarus” in 2009, 2011 and 2014, respectively with the performances “Butterflies are jet-fighters actually”, “Nocturne - from dust to brilliance” and “Lexic-On”. In the organization he is the office manager, along with his participation in the projects as a performer and as an author/performer of two of them.

Golev has an extensive experience both in drama theatre and contemporary dance. He has participated in several workshops on acting, playwriting, contemporary dance and organizational management. In 2012 and 2013 with his Association he realized the international dance project “Experience # 0.3” together with the German choreographer Isabelle Schad.----------------------------------------------------------------------------------------------Ирина Голева
Дата на раждане: 17 ноември 1979

Ирина Дочева Голева е завършила актьорско майсторство за куклен театър и сценография в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” в класа на проф. Румен Рачев и доц. Жени Пашова.

Основател и член на Сдружение за съвременно алтернативно изкуство и култура - По действителен случай, работи активно като артист на свободна практика.

Ирина Голева завършва средното си образование в художествената гимназия за приложни изкуства в София, след което е приета специалност история на изкуството в СУ. През 1998 записва актьорско майсторство за куклен театър в НАТФИЗ. Продължава своето обучение в театралната академия със специализация по сценография в периода 2002 – 2003.

След завършването си до днес Ирина Голева работи активно като културен предприемач, пърформанс автор и артист на свободна практика.
Тя е основател заедно със своя съпруг Огнян на популярната у нас независима артистична организация Сдружение за съвременно алтернативно изкуство и култура „По действителен случай”, с която спечелват трикратно престижната национална награда „Икар“ през 2009, 2011 и 2014, съответно с представленията „Пеперудите са всъщност изтребители“, „Ноктюрно – от прахта до сиянието“ и „Тълковен речник“. В организацията тя е автор на седем от реализираните десет театрални и танцови проекти. През 2009 получава наградата на Министерство на Културата за принос в българската култура, а през 2011 номинация за годишните награди на Столична община за ярки постижения в областта на културата. Четири от драматургичните текстове в проектите на Сдружението присъстват в официалната селекция за наградите „Аскеер“ за драматургия през 2008, 2011, 2012 и 2013.

Зад гърба си Голева има богат професионален опит като изпълнител и пърформанс автор, както в областта на театъра, така и в областта на съвременния танц. Участва на няколко уъркшопа и международни форума за съвременен танц, пърформанс и импровизация. През 2012 и 2013 със своето Сдружение реализира международния танцов проект „Опит # 0.3“, съвместно с немския хореограф Изабел Шад.Irina Goleva
Date of Birth: November 17, 1979

Irina Docheva Goleva graduated acting for puppet theater and stage design at the National academy of theatre and film arts in Sofia in the class of prof. Rumen Rachev and Assoc. Jeny Pashova.

Member of the Association of contemporary alternative art and culture “Based on actual events”, she is working actively as a freelance performance artist.

Irina Goleva completed his secondary education at the Art School in Sofia and later started studying in History of Art at the University of Sofia. In 1998 started acting for puppet theatre at the National academy of theatre and film arts. She continued her performance training in the Academy majoring stage-design in the period 2002-2003.

Ever since her graduation Irina Goleva works actively as a freelance performance artist.
Along with Ognian Golev she is the founder of the nationally popular independent artistic organization Association of contemporary alternative art and culture “Based on actual events”, which won three times the prestigious national theatre award “Icarus” in 2009, 2011 and 2014, respectively with the performances “Butterflies are jet-fighters actually”, “Nocturne - from dust to brilliance” and “Lexic-On”. In the organization she is the author of seven out of ten realized theater and dance projects. In 2009 she was awarded by the Ministry of Culture for her contribution to Bulgarian culture, and in 2011 the organization was nominated for the Sofia Municipality awards for bright achievements in the field of culture. Four of the drama texts of the projects of the Association present in the official selection for the National “Askeer” Awards for best dramaturgy in 2008, 2011, 2012 and 2013.

Irina has a wide experience as a performer and performance author. She has participated in many workshops for contemporary dance, performance and improvisation.

Popular posts from this blog

хистерезисна крива

Хистерезисната крива представлява намагнитването на материала в зависимост от това, в колко силно магнитно поле е поставен. Тази крива представлява затворен симетричен контур. В представлението "Пеперудите са всъщност изтребители" я използваме като графично описание, което ще помага за етапите на промяна в персонажа. Елегантна раздяла в девет стъпки.

Суперстъклензмей
В устата ми хиляди парченца смях Натрошени Разбити зъби Водата спря Секунда въздух Смях. До понеделник, а?


Пред мивката – „Houston, we have a problem”
Та седя си и бъркам из помията – малко като Жак-Ив Кусто в неговата мръсна подводница – и търся парцали от предишната пяна. А там плуват корички, обелки от лук и някакви стари целувки. „Houston, we have a problem.” Все едно, не мога да ти вдигна, защото са ми мокри ръцете. Пак го натискаш да звъни телефона. НЕ МОГА ДА ВДИГНА, СЕГА МИЯ ЧИНИИ!!! Ебаси.


Търкауета
Аз съм ток. Подавам си ръка.Здрасти - аз съм най бавната светкавица на света.Преебавка съм..Аз съм остро гл…

UNLOCK I - Боряна - фотография

UNLOCK ПРОФИЛ
Име: Боряна Пандова Дата на раждане: 20 септември 1979
Място на раждане: София
Професия: фотограф
Уебсайт:http://www.borianapandova.com/
- Какво е за теб UNLOCK? - Нежен процес. - Какво си откри? - Открих път за работа и формула да изваждам смисъл от взаимоотношенията си с други професионалисти и изкуства.  - Къде те срещна? - Срещна ме в тъмното, в което бях и ме извади на светло.  - С какво те вдъхнови? - Открих хора, без да е необходимо да се натрупа купчина думи, а само факта, че преди два месеца бяхме непознати, а сега си липсваме. Аз получих много любов.  - Как се подготвяш за фотографията? - С много мечтаене и събиране на информация, които се съчетават в един магичен момент. В него трябва да съм много отворена, за да не изпусна човека, бързо да изградя доверието и възможностите за импровизация - това което той е готов да отключи за мен. И там аз за един миг трябва да включа магията и професионализма си.  - Най-специалното нещо, което ти дава? - Фотографията непрекъснато разширява…

UNLOCK II - the Little Things

“Сдружение за съвременно алтернативно изкуство и култура - По действителен случай” представя:
Авторски проект на Ирина Голева 
МАЛКИТЕ НЕЩА
(Unlock II)

ПРЕМИЕРА: 07.11.2018 от 19:30ч. в ДНК (в подлеза на НДК)
Вход: билети на касите на НДК и ДНК

Автор и водещ на творческия процес: Ирина Голева
Костюми и сценична среда: Велика Прахова 
Координатор: Огнян Голев
В мултимедийните видеа участват: Майя Голева и Елина Карастоянова 
В проекта са използвани стихотворения на Светозар Георгиев, Жак Превер, Емили Дикинсън и поп фолк текстове 

Участват: 
Ирина Голева - актриса
Боряна Пандова - визуален артист
Христина Белева - гъдулка
Димитър Горчаков - пиано 


Unlock II продължава своя артистичен път, като част от поредица проекти, с цел през взаимодействието на артисти от различни изкуства да създадат условия за изследване на радостта, които отключват нови решения за въздействие в сценичното пространство. 
В “Малките неща” ще си насочим погледа към моментите, в които бавното разтапяне на шоколад в устата, споделян…