Skip to main content

Posts

Showing posts from December, 2011

Сдружение По действителен случай стартира своята първа стажанска програма

При изключителен интерес (в рамките само на две седмици получихме над 50 кандидатури) за студентски стажантски позиции, екипът на нашата неправителствена организация открои някои интересни и мотивирани млади хора в областите културология, социология, политология, педагогика, икономика и право. След проведена среща събеседване с тях в програмата на Сдружението бяха включени:


Биляна Райнова
Икономика с чуждоезиково обучение, студент II курс, УНСС

Бояна Найденова
Интелектуална собственост, УНСС (магистър)

Венцислава Георгиева
Международни отношения, СУ„Св. Климент Охридски” (бакалавър)

Ева Стомонякова
Маркетинг, студент IV курс, УНСС

Евгения Стойкова
Превод / английска филология /, СУ (магистър)

Иглика Аргирова
Връзки с обществеността ШУ (бакалавър)

Калина Камбурова
Право СУ (магистър)

Мария Юрукова
Европеистика с медиен профил, студент ІІІ курс, СУ „Св. Климент Охридски”

Милена Бербенкова
Културология, студент III курс, СУ „Св. Климент Охридски”

Мирела Иванова
Социология, студент IV кур…