01 January 2008

Черно-бяло / Black-white


Черно-бяло разказва за вечната битка между “Добро” и “Зло”. Интересният сюжет на враждуващите крайности се развива в един дуалистично равностоен конфликт, в който впоследствие не друг, а именно хората ще вземат надмощие и ще подчертаят засилващия се драматизъм на персонажите. Хората са тези, които избират как да живеят своя живот и дори нестихващият пороен дъжд от “черно-бели” дни не ще промени силата на тяхната воля и мащаба на тяхната любов.
Фабулата се развива в естетиката на нямото кино от началото на миналия век. Живият съпровод на пиано, коментиращият симултанен дикторски текст, както и лаконичните препратки към определени образци на световното кино, превръщат представлението в един интригуващ и забавен прочит на темата за Доброто и Злото.Отдадени на своята непрестанна борба за надмощие, Добро и Зло решават да използват, като поле за сражение света на хората. Те се озовават върху жилищна сграда в краен квартал и провокирани от обитателите на сградата, решават да ги включат в своята борба, ползвайки ги като шахматни фигури. Следват няколко поредни “партии шах”, които за голямо съжаление на сражаващите се сили неминуемо завършват с патово положение – непреодолимо равенство. Историите, които протичат между обитателите на блока, неколкократно променят своя развой, в зависимост от въздействието на едната или другата от противоборстващите си сили.  Омразата и любовта придобиват все по-големи размери. Изведнъж в това “повторение” на отделните мини-сюжети се появяват цветовете – най-силното оръжие на манипулираните хора, които подхващат на свой ред игра с белите и черните фигури на доброто и злото, едно образно внушение на идеята за човека, който чрез своите действия и преценки сам управлява това, което го връхлита като съдба.


семейството на сивите хора
представят
“ЧЕРНО-БЯЛО”
екип
 ирина дочева
огнян голев
емил христов
мила балева
петър пашов младши
 здрава каменова
моника митева
добрин добрев додо