Skip to main content

Сдружение за съвременно алтернативно изкуство и култура "По действителен случай" обявява конкурс за стажантски позиции

Сдружение По действителен случай обявява конкурс за стажантски позиции. Крайният срок за подаване на документи по електронен път е 30 ноември 2011.


Какво очакваме?

 •        Проучване на театрални фестивали в чужбина;
 •        Проучване на опита на подобни НПО-та и Фондации от чужбина;
 •        Провеждане на анкетни проучвания със зрителите;
 •        Разработване на проекти с изследователска цел (съпоставителни анализи на начина на работа на Сдружението и други компании, критически текстове и др.);
 •        Задачи от текущите проектни дейности на Сдружение По действителен случай;
 •        Проучване на законовата рамка в сферата на изпълнителските изкуства в страната и чужбина;
 •        Изготвяне на стратегия за реинвестиране на средствата на Сдружението;
 •        Изграждане на спонсорска политика на Сдружението;
 •        Проучване на процеса по патентоване на дадено лого и др.;
 •        Проучване на условията и собствеността на някои пространства в централната част на столицата;

Какви изисквания имаме?

 •        Траен интерес в сферата на съвременните изпълнителски изкуства;
 •        Любопитство към новите форми в изкуството;
 •        Владеене на английски език или др. (владеенето на втори западен език е предимство);
 •        Завършен минимум втори курс на висшето си образование;
 •        Комуникативност;
 •       Отговорност при поемане на задачите;

Какво предлагаме?

 •        Придобиване на практически опит в сферата на съвременното изпълнителско изкуство;
 •        Среща с утвърдени професионалисти в областта на съвременното изпълнителско изкуство и културния мениджмънт;
 •        Възможности за бъдеща реализация в структурата на неправителствената организация;
 •        Сертификат на български и английски език за завършен стаж;

За кандидатстването моля изпратете на адрес basedonactualevents@abv.bg следните документи:

 • CV по европейския образец;
 • мотивационно писмо;
 • актуална снимка

Възможност за среща на живо с кандидатите на 7 и/или 10 декември 2011 !!!

Comments

Popular posts from this blog

Моментни композиции / Compositions of the Moment

Моментни композиции / Compositions of the Moment Перформативно изследване върху принципи на обединение между изкуства / Performative research on principles of unity between arts
Проект „Моментни композиции“ изследва изграждането на принципи в процеса на колаборация между изкуствата, така че те да са равнопоставени, допълващи се, реагиращи в момента. За целта експериментите са свързани с двама актьори/пърформъри, двама музиканти и двама художници.
В две части проследяваме пътя до създаването на обща композиция, като преминаваме през разнообразни комбинации в опити на живо.
Проектът има за цел да отвори възможности за съвместни търсения с артисти и професионалисти, работещи в идентична посока.


Екип:
Ирина Голева – създател и участник
Огнян Голев – актьор и участник
Христина Белева – музикант и участник
Александър Деянов – Skiller – музикант и участник
Велика Прахова – художник и участник
Николай Златанов – художник и участник


ПРЕМИЕРА: 15 ноември от 18:45 във Френски Културен Център (на…

UNLOCK I - the beginning

Сдружение По действителен случай започна репетиции по своя нов двугодишен проект UNLOCK. Очаквайте премиерата на първа част UNLOCK I на 8 и 9 ноември 2017 във Фабрика 126!!!
Екип: Ирина Голева (водещ процеса), Огнян Голев (ръководител на проекта), Искра Даскалова (танцьор waacking), Тони Карабашев (актьор), Тодор Михайлов (народна гайда), Димитър Горчаков (пиано), Андрей Велков (ударни инструменти) и Боряна Пандова (фотография).
UNLOCK I - Andrey - drums

Andrey Velkov is a professional jazz & pop drummer, graduated from the National Music Academy in 2011. He is well known in Sofia with his musician skills, Irish dance beats and participations in various live music bands.
Андрей Велков (ударни инструменти) като част от екипа на проект "UNLOCK I", чиято премиера очаквайте на 8 и 9 ноември 2017 във Фабрика 126, София.