28 September 2016

ОЧАКВАЙТЕ // Coming Soon


Екипът на Сдружение По действителен случай през септември 2016 започна репетиции по новия си проект с работно заглавие "Моментни композиции" в ателието на известния от близкото минало български скулптор Любомир Прахов.
Очаквайте скоро премиера !!!
Екип: Александър Деянов, Огнян Голев, Христина Белева, Ирина Голева, Велика Прахова и Николай Златанов.

No comments: