01 March 2016

"Математика на сърцето" през март 2016

Математика На Сърцето* ще се играе на 12 и 22 март 2016 в пространство ДНК!!!
*номинация ИКАР 2016 за съвременен танц и пърформанс

No comments: