05 July 2013

презентация "без крале" на сдружение "по действителен случай" в рамките на "NEДРАма" (театрална лаборатория за документален театър и съвременна драматургия)

No comments: